Temadage i juni 2018

  1. juni 2018
  International dag for verdens børn
  Mælkens dag - Læs Mere...

  4. juni 2018
  International dag for børn som er blevet ofre for aggression

  5. juni 2018
  Verdens Miljødag

  8. juni 2018
  Verdens Havdag

  12. juni 2018
  Verdensdag mod børnearbejde

  17. juni 2018
  Verdensdag for Bekæmpelse af Ørkenudbredelse og Tørke

  20. juni 2018
  Verdensdag for flygtninge

  23. juni 2018
  FNs dag for offentlige tjenester

  26. juni 2018
  International dag mod misbrug af og handel med narkotika
  International støttedag for torturofre