Temadage i juni 2021

  5. juni 2021
  Verdens Miljødag

  12. juni 2021
  Verdensdag mod børnearbejde

  20. juni 2021
  Verdensdag for flygtninge

  1. juni 2021
  International dag for verdens børn
  Mælkens dag - Læs Mere...

  4. juni 2021
  International dag for børn som er blevet ofre for aggression

  23. juni 2021
  FNs dag for offentlige tjenester

  26. juni 2021
  International dag mod misbrug af og handel med narkotika
  International støttedag for torturofre

  8. juni 2021
  Verdens Havdag

  17. juni 2021
  Verdensdag for Bekæmpelse af Ørkenudbredelse og Tørke