Temadage i juni 2022

  1. juni 2022
  International dag for verdens børn
  Mælkens dag - Læs Mere...

  4. juni 2022
  International dag for børn som er blevet ofre for aggression

  5. juni 2022
  Verdens Miljødag

  8. juni 2022
  Verdens Havdag

  12. juni 2022
  Verdensdag mod børnearbejde

  17. juni 2022
  Verdensdag for Bekæmpelse af Ørkenudbredelse og Tørke

  20. juni 2022
  Verdensdag for flygtninge

  23. juni 2022
  FNs dag for offentlige tjenester

  26. juni 2022
  International dag mod misbrug af og handel med narkotika
  International støttedag for torturofre