Temadage i juni 2023

  1. juni 2023
  International dag for verdens børn
  Mælkens dag - Læs Mere...

  4. juni 2023
  International dag for børn som er blevet ofre for aggression

  5. juni 2023
  Verdens Miljødag

  8. juni 2023
  Verdens Havdag

  12. juni 2023
  Verdensdag mod børnearbejde

  17. juni 2023
  Verdensdag for Bekæmpelse af Ørkenudbredelse og Tørke

  20. juni 2023
  Verdensdag for flygtninge

  23. juni 2023
  FNs dag for offentlige tjenester

  26. juni 2023
  International dag mod misbrug af og handel med narkotika
  International støttedag for torturofre